επεμβατικές τεχνικές ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Τα τελευταία χρόνια οι επεμβατικές τεχνικές έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Μάλιστα, αρκετά συχνά όλοι ακούμε για τις νέες εξελίξει​ς και πώς η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει γίνει η προτιμώμενη μέθοδος, έναντι πολλών κλασικών επεμβάσεων.

​Ποιά τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής​;

1. Μικρότερες τομές​-λιγότερες επιπλοκές

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική δεν απαιτεί μεγάλες τομές για την πρόσβαση στο χειρουργικό ​πεδίο. ​Έτσι, πέραν του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος, μειώνεται και η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης και ενδοκοιλιακών συμφύσεων, που, μελλοντικά, μπορεί να οδηγήσουν σε ειλεό.​ Λόγω μικρότερων τομών, ελαχιστοποιείται επίσης ο κίνδυνος επιπλοκών, όπως εμφάνιση συλλογών-αιματώματος,οιδήματος και μόλυνσης​του χειρουργικού τραύματος.

2. Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου

Οι ελάχιστα επεμβατικές​τεχνικές συνοδεύονται​με ​μικρότερο τραυματισμό στο σώμα, με αποτέλεσμα ναπροκαλούν λιγότερο πόνο, ενώ ​παράλληλαεπουλώνονται ​ταχύτερα. Καθώς ο μετεγχειρητικός πόνος ​είναι λιγότερος και η επούλωση ταχύτερη μειώνεται η ανάγκη για παυσίπονα.

3. Μείωση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο

Λόγω των μικρότερων τραυμάτων και του λιγότερου μετεγχειρητικού άλγους, οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές έχουν μειώσει αισθητά τον χρόνο νοσηλείας, σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους.

4. Μείωση του απαιτούμενου χρόνου αποκατάστασης

Οι τομές και τα τραύματα από ελάχιστα επεμβατικές ​τεχνικές επουλώνονται γρηγορότερα, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες, ​σχετικά άμεσα. 

Οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι περιλαμβάνουν την ενδοσκοπική χειρουργική, τη λαπαροσκοπική χειρουργική και τη ρομποτική χειρουργική.

Share